Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Fifty Shades Darker 2
Fifty Shades Darker 2

Fifty Shades Darker 2

เมื่อคริสเตียนเกรย์ได้รับบาดเจ็บพยายามล่อลวงเอน่าสตีลกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างระมัดระวังเธอต้องการข้อตกลงใหม่ก่อนที่เธอจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง ในขณะที่ทั้งสองเริ่มสร้างความไว้วางใจและค้นหาความมั่นคงร่างเงาจากการเริ่มต้นที่ผ่านมาของคริสเตียนในแวดวงทั้งคู่มุ่งมั่นที่จะทำลายความหวังของพวกเขาในอนาคตด้วยกัน

Duration: 118 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.1

Rating(1)


Facebook Comments

Leave a comment